Verslag inventarisatieavond bedrijvenmarkt

Publicatiedatum: 29-01-2013

Verslag inventarisatieavond dd 29-1-2013 voor op de site Toldieks belang

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ondernemers in Toldijk

Verslag inventarisatieavond bedrijvenmarkt

Goede opkomst
Op 29 januari jl. waren ongeveer 25 Toldijkse ondernemers aanwezig op de inventarisatieavond voor de bedrijvenmarkt. Een goede opkomst! Er zat een gemêleerd gezelschap in de zaal.

Inventarisatieronde
Er is een inventarisatieronde gehouden, waarbij de ondernemers hebben aangegeven op welke manier zij met hun plaatsgenoten willen samenwerken. Daarbij kwamen tientallen ideeën naar voren op het gebied van samenwerken: samen inkopen, samen presenteren en samen organiseren en uitvoeren van werk. Tijdens de pauze en na afloop werd er volop informatie uitgewisseld en genetwerkt.

Ondernemerscafé en bedrijvenmarkt
Er zijn twee concrete vervolgafspraken gemaakt.

Op 19 maart a.s. wordt door Toldieks Belang voor de eerste keer een Ondernemerscafé georganiseerd bij Den Bremer.  Deze avond is bedoeld voor alle Toldijkse ondernemers.  Er komt een gezamenlijk voor ieder belangrijk onderwerp aan bod, bijvoorbeeld afvalcontainers of internet/social media.

Tijdens deze bijeenkomst wordt verder besproken of en hoe een bedrijvenmarkt kan worden opgezet  in het tweede kwartaal van 2013.

Een persbericht van deze avond zal binnenkort op deze site verschijnen en ook via het digitale nieuwsbriefsysteem verspreid worden.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op www.toldieksbelang.nl en bij
Jeroen Janssen: 06-20540518 / janssenjgb@gmail.com of
Marieke Klein Lenderink: 0575-441689 / info@spervital.nl