19 maart ondernemerscafé Toldijk

Publicatiedatum: 16-03-2013

Ondernemerscafé in Toldijk

 

Dinsdag 19 maart krijgen alle Toldijkse ondernemers wederom de kans om hun netwerk verder uit te breiden. Afleidende uit het eerste succesvolle en erg goed bezochte café zal de interesse ook deze keer vast niet tegenvallen.

Belangrijkste onderwerpen deze avond zullen zijn:

*             Bespreken van de resultaten van het eerste ondernemerscafé

*             Inventarisatie en organisatie Toldiekse Bedrijvenmarkt

*             presentatie en info mbt gas- en  electriciteitsmeters

*             Presentatie Cor Kevenaar over internet en social media

*             Bepalen onderwerpen en datum voor het volgende ondernemerscafé

 

Aanleiding ondernemerscafé 19 maart
Op 29 januari jl. waren ongeveer 25 Toldijkse ondernemers aanwezig op de inventarisatieavond voor de bedrijvenmarkt. Een goede opkomst! Er zat een gemêleerd gezelschap in de zaal.

Inventarisatieronde
Er is een inventarisatieronde gehouden, waarbij de ondernemers hebben aangegeven op welke manier zij met hun plaatsgenoten willen samenwerken. Daarbij kwamen tientallen ideeën naar voren op het gebied van samenwerken: samen inkopen, samen presenteren en samen organiseren en uitvoeren van werk. Tijdens de pauze en na afloop werd er volop informatie uitgewisseld en genetwerkt.

Vervolg
Alle aanwezigen zouden graag wederom bij elkaar komen en een aantal onderwerpen verder uitdiepen. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen wordt iedereen aangeraden zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief op www.toldieksbelang.nl . De volgende bijeenkomst wordt wederom in de vorm van een ondernemerscafé gegoten. Dinsdag 19 maart zijn alle ondernemers uit Toldijk en directe omgeving van harte uitgenodigd bij Den Bremer. Aanvang 20.00uur. Aanmelden is niet nodig.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op www.toldieksbelang.nl en bij
Jeroen Janssen: 06-20540518 / Janssenjgb@gmail.com of
Marieke Klein Lenderink: 0575-441689 / info@spervital.nl