Verslag ondernemerscafé

Publicatiedatum: 04-06-2013

Druk bezocht ondernemerscafé in Toldijk: afvalinzameling en contracten                 
Toldijk - Donderdagavond 30 mei verzamelden zich ongeveer 30 ondernemers uit Toldijk en omgeving om het derde ondernemerscafé van Toldieks Belang bij te wonen bij Zorg- en recreatieboerderij De Bult. Op de agenda stond een rondleiding op de zorgboerderij en presentaties over afvalinzameling en contracten.                 
 
                  

De ondernemers werden op Zorg- en recreatieboerderij De Bult hartelijk ontvangen op het terras met koffie en eigen gemaakte koek en cake. Vervolgens gaf Harriët Hiddink een interessante rondleiding door de verschillende ruimtes binnen en buiten. Zij gaf uitleg over de opvang van cliënten, waarvan een aantal op de zorgboerderij woont en een aantal anderen komt voor dagbesteding of re-integratie. Verder vertelde zij over de boerderijcamping en liet de ondernemers de winkel zien met eigen gemaakte producten. De rondleiding eindigde in de instructiezaal.

Daar nam Martin Niessink, coördinator cluster Groen en Afval van de gemeente Bronckhorst, het woord. Hij gaf uitgebreid en helder uitleg over de wettelijk verplichte taken van de gemeente Bronckhorst voor afvalinzameling en hoe die nu zijn geregeld. De afvalinzameling in Bronckhorst is kostendekkend. De kosten bedragen net zoveel als dat er door inwoners voor betaald wordt. De gemeente Bronckhorst heeft gekozen voor een Diftarsysteem, stimuleert gescheiden afvalinzameling en streeft naar 10 kg restafval per inwoner per jaar, nu is dat nog 190 kg. De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval in te zamelen en daarvoor heeft het College een inzamelaar aangewezen. Dat is Berkel Milieu, een bedrijf waarvan de gemeente Bronckhorst met vijf andere gemeenten samen, eigenaar is. Inwoners zijn verplicht om hun huishoudelijk afval aan te bieden aan de gemeente.

 

Bedrijfsafval is een andere afvalstroom, die niet mag worden aangeboden aan de gemeente. Daarvoor moeten ondernemers zelf de afvoer regelen. Ondernemers met een bedrijf aan huis hebben dus met twee verschillende afvalstromen te maken, die op een verschillende manier moeten worden afgevoerd. Dit onderwerp leeft sterk onder de aanwezigen en er ontstond een levendige discussie met een aantal kritische vragen. De belangrijkste daarvan waren: “Hoe maak je onderscheid tussen huishoudelijk en bedrijfsafval?”, “ Is Berkel Milieu de voordeligste afvalinzamelaar en zou er niet meer concurrentie moeten zijn?” en “Kan het ophalen van groenafval in het buitengebied worden stopgezet?”

 

De laatste spreker van de avond was Michiel Deppenbroek, advocaat bij Bax Advocaten uit Doetinchem. Hij gaf als eerste een reactie op de uitleg van de gemeente. In Nederland is geregeld dat de overheid op gemeenteniveau beslist wie afval ophaalt en de gemeente kan haar inwoners verplicht stellen om afval aan één partij aan te bieden. Dat is zo in de gemeente Bronckhorst geregeld. Ook hier ontstond de discussie weer: wat valt onder bedrijfsafval en wat onder huishoudelijk afval. Het tweede onderwerp dat hij met de aanwezigen besprak ging over contracten voor het ophalen van bedrijfsafval. Als voorbeeld werd gesteld dat een leverancier contracten had afgesloten met verschillende looptijden en tarieven. Michiel Deppenbroek gaf aan waar op gelet moet worden bij het aangaan van contracten en gaf uitgebreide uitleg over de werking van Algemene Voorwaarden. Daarvan geldt dat de leverancier moet kunnen aantonen dat die zijn verstrekt. Vervolgens vertelde hij wat men kan doen om een lopend contract te wijzigen of op te zeggen gedurende de looptijd. Zijn adviezen aan de aanwezige ondernemers: “Lees een contract zorgvuldig voor je tekent, zodat je weet of dit aansluit bij wat je nodig hebt en dat je weet waarvoor je een handtekening zet.” En bij eensluidende klachten: ga als groep ondernemers gezamenlijk in gesprek met de leverancier, eendracht maakt macht.

 

De avond werd afgesloten met een drankje in de ontmoetingsruimte van de zorgboerderij en de afspraak dat het volgende ondernemerscafé plaatsvindt in september 2013. Er is interesse geuit voor een avond over zonnepanelen en daar gaat Toldieks Belang mee aan de slag.